Tervetuloa ALEGSAn horoskooppiin!

click

Rakkaussopivuus: Kalat nainen ja Oinas mies

Horoskooppi antaa Kalat-Arian-sidokselle erittäin hyvän yhteensopivuuden, mutta se voi jäädä lyhytaikaiseksi.  Molemmat tuntevat suurta vetoa toisiinsa fyysisesti... , 2022-07-22Horoskooppi antaa Kalat-Arian-sidokselle erittäin hyvän yhteensopivuuden, mutta se voi jäädä lyhytaikaiseksi.

 Molemmat tuntevat suurta vetoa toisiinsa fyysisesti ja seksuaalisesti. Heidän persoonallisuutensa ovat kuitenkin hyvin erilaisia, ja tämä voi lopulta kuluttaa suhdetta.

 Oinas tarvitsee vapautta, eikä häntä saisi koskaan rajoittaa, kun taas Kalat etsivät vakautta, ja usein nämä ominaisuudet ovat yhteensopimattomia.

 Lisäksi Kaloilla on taipumus salata asioita Oinekselta (ja kaikilta muilta, koska se on Kalojen ominaispiirre), mistä Oinas ei pidä lainkaan ja mikä voi johtaa konflikteihin.

 Kaloja rakastavan on oltava hyvin järkevä ja herkkä ihminen, sillä hänen sydämensä on helppo särkeä... Tässä voi myös syntyä vakavia ristiriitoja Oinaan oman luonteen vuoksi.

Kalat ja arjalaiset -yhteyden ongelmat

Impulsiivinen Oinas-mies ja herkkä Kalat-nainen eivät ehkä ole paras pari, koska heidän luonteensa ovat niin erilaisia.

 Hän on ekstrovertti ja rakastaa itsenäisyyttään. Hän on päinvastainen, koska hän on hyvin herkkä ja tarvitsee varmuutta turvallisuudesta.

 Oinaan rohkea elämäntyyli ei sovi yhteen Kalojen kotoisan ja ystävällisen persoonallisuuden kanssa.

 Vaikka heillä voi olla suuri mahdollisuus olla terve pariskunta, he eivät välttämättä pysty ylläpitämään suhdetta pitkällä aikavälillä.

 Tästä suhteesta voi tulla klassinen tapaus "yritä kovasti tai eroa nyt" -oireyhtymästä. Koska näillä henkilöillä on toisilleen täysin vastakkaisia piirteitä, suhde voi joko ylläpitää itseään erojen varassa tai kuolla niiden vuoksi.

 Jos Oinas-mies oppii pehmentämään flirttailevaa luonnettaan, Kalat-nainen voi sietää häntä paremmin. Jos Kalat-nainen voi luottaa siihen, että Oinas tekee työnsä hyvin, hän voi elää ilman pelkoa ja epävarmuutta.

 Suhde vaatii yksilöiltä jatkuvia mukautuksia, uhrauksia ja kompromisseja.

Seksuaalinen intohimo voi olla avain

Koska heidän vastakkaiset luonteenpiirteensä auttavat heitä pitämään liekin palavana, heidän ei tarvitse tehdä paljonkaan säilyttääkseen intohimon elämässään. Mutta jokapäiväiset tehtävät voivat olla uuvuttavia niiden persoonallisuuden vuoksi.

 Jokainen este voidaan ylittää, jos sen ohi osataan mennä. Jotta tämä suhde toimisi, Oinas-miehen ja Kalat-naisen on jatkuvasti varmistettava, että he ovat onnellisia ja tyytyväisiä toisiinsa.

 Viestinnän puute voi aiheuttaa väärinkäsityksiä, mikä ei voi olla hyväksi pariskunnalle.

 Kärsivällisyys on hyve, jota tarvitaan runsaasti, jotta tämä suhde pysyy vahvana ja virheettömänä. Jos kumpikin osallistuu siihen oikein, suhde voi olla pitkällä aikavälillä palkitseva ja jännittävä.

Näiden horoskooppimerkkien ominaisuudet

Astrologian periaatteisiin perustuva Oinas-Kalat-yhteensopivuus paljastaa paljon Oinas-miehen ja Kalat-naisen välisestä suhteesta. Oinas liittyy tuleen ja Kalat veteen. Ne edustavat Mars-planeettaa ja Neptunuksen vesikehoa, jotka liittyvät eläinradan piiriin. Heidän persoonallisuutensa ja elämänkatsomuksensa ovat hyvin erilaisia. Oinas on aktiivinen hahmo, joka pitää seikkailuista, riskinotosta ja innostuu huijauksista. He eivät ole estyneitä ilmaisemaan tunteitaan ja tuntemuksiaan, ja he ovat hyvin innokkaita ja sinnikkäitä. Toisin kuin Oinas, Kalat ovat päinvastoin. He ovat ahdistuneita, päättämättömiä ja pelkurimaisia ihmisiä, mutta heillä on myös monimutkainen henkinen rakenne. Toisaalta kriittiset ja aggressiiviset ihmiset ovat heille sietämättömiä. Vaikka nämä kaksi merkkiä ovat vannoutuneita vihollisia, ne ovat itse asiassa parhaita ystäviä.

 

Muilla elämänalueilla he ovat hyvä tiimi. Oinas-symboli on voimakas ja hallitseva hahmo, joka pyrkii jatkuvasti hallitsemaan kaikkea ja kaikkia ympärillään olevia. Heidän arvoihinsa kuuluvat rehellisyys, päättäväisyys ja lahjomattomuus. Heidän kumppaninsa on myös oltava rehellinen, päättäväinen ja lahjomaton. Kalat pyrkivät aina olemaan jonkun selän takana, joten hän vetoaa sotaisaan kuvaansa. Vaikka Oinas löytää sen rinnalleen, hän tuntee myös myötätuntoa tätä kumppania kohtaan. Hän arvostaa myös voiman tunnetta. Valta ja ensisijaisuus kuuluvat hänen perustarpeisiinsa. Täydentääkseen toisiaan näiden kahden merkin on oltava täydellisesti yhteydessä toisiinsa.

Oinas ja Kalat yhteensopivuus: Asiantuntijan näkemys

Oinas on tulen merkki ja Kalat on veden merkki. Vaikka nämä vastakkaiset elementit ovatkin taipuvaisia ristiriitaisuuteen, ne voivat elää rinnakkain. Tuli voi saada veden haihtumaan, vesi voi sammuttaa tulen. Yhdistettynä ne muodostavat kuitenkin vankan tiimin: Kalat auttavat Oinasta rauhoittumaan ja oppimaan ottamaan huomioon toisten tunteet, kun taas Oinas opettaa Kalaille ne periaatteet, joita tarvitaan menestykseen ja konkreettisten palkintojen saamiseen todellisessa maailmassa. Tämä on suuri opetus Kalan älylle, sillä se osoittaa selvästi, mitä riskejä kannattaa ottaa ja mitä välttää. Jotta Oinas ja Kalat pysyisivät tasapainossa, Oinaan ja Kalojen on istuttava alas ja keskusteltava.

 

Oinaan kardinaalisuus on 2 ja Kalojen muuttuvuus 6. Oinas ei tarvitse olla johtaja tai "huipulla", kun taas Kalat ovat täysin tyytyväisiä ollessaan tikapuiden alimmalla portaalla. Vapaa-ajallaan he auttavat mielellään tarvittaessa, mutta heidän ei todellakaan tarvitse johtaa projektia; tämä sopii Oinekselle erinomaisesti, sillä asema on hänelle täydellinen. Yhdessä nämä kaksi merkkiä voivat toteuttaa minkä tahansa hankkeen.

Rakkaus yhteensopivuus Oinas ja Kalat

Oinas- ja Kalat-yhteensopivuus paljastaa, että kun Oinas-mies ja Kalat-nainen rakastuvat, he voivat olla erittäin hyödyllisiä toisilleen. Oinas on voimakas merkki; sitä hallitsevat lähes yksinomaan sen impulssit, joita se seuraa välittämättä lopputuloksesta tai mahdollisista seurauksista. Haaveilevat Kalat ovat paljon pidättyväisempiä ja sisäänpäin kääntyneempiä; he ovat eläinradan runoilijoita. Vaikka Oinas ja Kalat saattavat ensi silmäyksellä vaikuttaa epätodennäköiseltä parilta, kun kyse on rakkaudesta, he voivat todella täyttää toistensa tarpeet. Kalat ovat erittäin intuitiivisia sekä yksilönä että rakastajana; Oinaan on oltava varma, että hän tekee saman, jotta Kalat eivät ala pitää oinasparinsa itsepäisenä ja itsekkäänä.

 

Oinas on oma-aloitteinen ja luontainen johtaja. Kun Oinas huomaa jonkun viehättävän, hän seuraa häntä epäröimättä. Kun "saalis" on lempeä Kalat, Oinas ottaa usein suojelijan roolin. Ironista on, että Kalat ovat todellinen suojelija, joka toimii intuitiivisena ja syvästi hyväksyvänä kumppanina, joka toimii rauhoittavana turvapaikkana kiihkeälle Oinaalle. Kalat on vesimerkki; ne voivat kirjaimellisesti täyttää minkä tahansa astian. He ovat niin anteliaita ja empaattisia, että heistä voi joskus tulla kynnysmattoja: he antautuvat täysin kumppanilleen, ja jos kumppani ei pysty vastaamaan tähän, voi syntyä konflikteja. Kalat ymmärtävät Oinasta paremmin kuin useimmat muut merkit, mikä voi auttaa lievittämään tällaisia ongelmia: Kalat osaavat estää Oinasta muuttumasta liian rohkeaksi tai hätiköidyksi. Kun Oinaan avoimuus yhdistyy Kalojen intuitiiviseen ymmärrykseen muista ihmisistä, he muodostavat dynaamisen tiimin.

Oinas ja Kalat perheyhteensopivuus

Tulimerkki suojelee ahkerasti perhettäsi muiden ihmisten tai ongelmien tunkeutumiselta. Sama pätee Oinas-Kalat-avioliiton yhteensopivuuteen, joka vaikuttaa hyvältä. Kalat luovat rauhallisuudellaan ja aistillisuudellaan suotuisan ilmapiirin perheeseen tähän aikaan. Oinas luo turvallisuutta, kun taas Kalat tarjoavat mukavuutta ja tukea. Se on täydellinen suhde. Tällainen pariskunta voi paitsi ylläpitää terveitä perhesuhteita myös hoitaa talouttaan hyvin. Tällaisessa parisuhteessa kasvaneet lapset ovat hellyyden ja kiintymyksen ympäröimiä.

 

Haittoja on kuitenkin kaikkialla. Oinaan ja Kalojen perheyhteensopivuus voi heikentyä nopeasti. Tulimerkille on ominaista luova ja aktiivinen luonne, joka etsii jatkuvasti jotain uutta. Kalat ovat tässä suhteessa passiivisia: heidän laiskuutensa ja epävarmuutensa tekevät heistä piintyneitä koti-ihmisiä, joiden on vaikea lähteä kotoa. Ne etsivät vakautta, ja kaikki tuntematon voi aiheuttaa niille stressiä. Jos pariskunta ei pääse tästä asiasta yhteisymmärrykseen, suhde alkaa purkautua. Tyytymätön Oinas on altis tekemään kiukustuksissaan lukuisia virheitä, jotka voivat yllättää Kalat ja aiheuttaa suuren skandaalin aina eroon asti. Tältä osin pariskunnan on otettava huomioon toistensa henkilökohtaiset ominaisuudet ja kehitettävä toimintakykyään.

 

Oinas-miehen ja Kalat-naisen olisi hyväksyttävä toistensa erilaisuus: Kalat-miehen emotionaaliset ja psyykkiset puolet ja Oinaan tulinen energia olisi hyväksyttävä toistensa tarpeisiin. Kalan tulisi olla tarkkaavainen mielialaansa ja tunteisiinsa eksymiseen myöhään illalla, kun taas Oinaan tulisi perääntyä ja olla vähemmän päällekäyvä ja odottaa, että Kalan mieliala paranee. Koska Oinas ja Kalat ovat niin ristiriitaisia, ne voivat sekoittua dynaamisesti ja lähes maagisesti, kuten vuodenajat. Luonnollisesti heidän olisi ensin houkuteltava toisiaan. Jos ne kuitenkin vetävät toisiaan puoleensa positiivisesti, ne voivat muodostaa tasapainottavan parin, joka on oudosti yhteydessä toisiinsa niiden harmonian vuoksi.

Minä olen Alegsa

Olen kirjoittanut horoskooppi- ja itsehoitoartikkeleita ammattimaisesti yli 20 vuoden ajan.

Tämän päivän horoskooppi: Oinas
Tämän päivän horoskooppi: KalatLiittyvät tunnisteet